Staff

Hui_Jing_Tang

Huijing Tang
Assistant Coordinator Beijing Office

Yang_Guang1

Guang Yang
Director, IMF Department Dalian Center

1column

Xiaoyi (Mary) Ma 
Manager, IMF Department Dalian Center

1column

Haixin Quan 
Director, IMF Department Shenzhen Center

1column

Wen (Mandy) Sun 
Manager, IMF Department Shenzhen Center

1column

Hongru Zhu
Manager, IMF Department Shenzhen Center